लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियान सम्बन्धी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्वको १६ दिने अभियान सम्बन्धी दिवस मनाउने सम्बन्धमा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *