सुचना सम्बन्धमा ।

यस प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाई, रुकुम पूर्व (रोल्पा)-कार्यक्षेत्र: (रुकुम पूर्व र रोल्पा) कार्यालयको
कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ।
दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति:- वि.सं.२०८०/०८/०६ गते बुधबार,
प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम मिति/म्याद:- वि.सं.२०८०/०८/२० गते बुधबारसम्म ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *